Thiết bị quay

Quạt

Các công nghệ

Trục đứng, ly tâm, hỗn hợp, làm máy, turbo, máy bay

Thương hiệu

Howden, Alphair, Covent, American Fan, Garden City, PF, VARIAX, Solyvent, ExVel

Tìm hiểu thêm >>

Quạt (trang tiếng Anh) >>

Máy sưởi

Các công nghệ

Máy sưởi sơ bộ, máy sưởi khí đốt, Gáo & máy sưởi Tunstall

Thương hiệu

Howden, CANEFCO

Tìm hiểu thêm >>

Máy sưởi (trang tiếng Anh) >>

Máy nén

Các công nghệ

Loại quay, trục vít, đối xứng, ly tâm, turbo

Thương hiệu

Howden, HV-TURBO, Roots, Burton Corblin, Thomassen, CKD

Tìm hiểu thêm >>

Máy nén (Trang tiếng Anh) >>

Tua-bin hơi nước

Các công nghệ

Năng lượng đầu ra đạt tới 24MW

Thương hiệu

Howden, Kühnle, Kopp & Kausch (KK&K)

Tìm hiểu thêm >>

Tua-bin (trang tiếng Anh) >>

Giải pháp công nghệ

Là giải pháp tiên phong về Internet vạn vật cho các thiết bị quay. Phần mềm để quản lý thông khí. Theo dõi điều kiện.

Giải pháp công nghệ
 

Từ hàng không vũ trụ cho đến xử lý nước thải, chúng tôi xây dựng giải pháp cho các thiết bị quay. Xin hãy vui lòng liên hệ để nhận thông tin chi tiết hơn