Howden Giải pháp công nghệ

 

Howden Uptime

Công nghệ Internet vạn vật hàng đầu thế giới cho các thiết bị quay với sự hỗ trợ của Microsoft và PTC

Tìm hiểu thêm >>

Howden Uptime (Trang tiếng Anh) >>

uptime-performance-monitoring

Ventsim DESIGN

VentSim DESIGN cho quản lý mỏ và thông gió hiện bao gồm công cụ chọn quạt của chúng tôi và cho phép điều khiển thủ công quạt của bạn, cùng với tất cả các tính năng lập bản đồ tuyệt vời mà bạn mong đợi.

Tìm hiểu thêm >>

Ventsim DESIGN (Trang tiếng Anh) >>

 

uptime-performance-monitoring

Ventsim CONTROL

Giải pháp công nghệ tự động đưa ra khả năng điều khiển thông minh cho thông gió mỏ của bạn. Đây là một phần cho giải pháp toàn bộ cho thông gió mỏ .

Tìm hiểu thêm >>

Ventsim CONTROL(Trang tiếng Anh) >>